Startsida   Om   Kontakt   Damina på Facebook  
Snabblänkar
Arbetsmiljö
ÅVG
Transporter
Kajakhyrning
Sälspaning
Upplevelseutflykt
Biodling
Damina ägs av Olle Nygren och består av Damina AB och Jongården ensk firma. Läs mer om Damina AB och Jongården under länken Om.
Damina AB:s verksamhet vilar på tre ben: Dator, Miljö och Natur.
Miljö
Miljö - Arbetsmiljö
Damina AB gör mätningar, analyser, konsultuppdrag, och olika utbildningar inom arbetsmiljö- och miljöområdet.

 
Återvinningsgård
Damina AB är underentreprenör för drift av Umeå Kommuns återvinningsgård (ÅVG) på Holmön.

Väderstation
Damina AB är föreståndare för SMHI:s väderstation på Holmön.

Hushållsstöd
Damina AB erbjuder rådgivning för olika ekologiskt anpassade energi-, avfalls- och avloppshanteringslösningar.

Natur
Transporter
Damina AB ordnar transporter med båt, bil och snöskoter på och kring Holmöarna.

Kajakuthyrning
Damina AB hyr ut havskajaker under vår, sommar och höst. Det finns både 1-mans- och 2-mans-kajaker.
Hyr och gör kortare eller längre paddelturer kring Holmöarna.


Sälspaning
Damina AB gör båtturer för att spana på sälar i vattnen kring Holmön.

Upplevelseutflykter

Damina AB ordnar olika typer av upplevelseaktiviteter som t ex sälspaning, Holmön Grand Tour, en stund på öde ö mm.

Skoterled
Damina AB stakar och sköter skoterleden på isen mellan Holmön och fastlandet de vintrar havsisen fryser.

Biodling
Damina AB driver också Toras Bigård, en biodling med Nordiska Bin. Honungen, som produceras, säljs på Holmöns Lanthandel.
Dator
Småskalig datoranvändning
Damina AB Hjälper till med råd och installation.

Webplats
Damina AB hjälper till med att skapa och sköta webplatser.

Utbildning och rådgivning

Damina AB ger råd för anskaffning av och utbildning i användning av olika datorprogram mm.

 
 
 
 
 
 
 
Nyhetsnotiser
Nästa ÅVG
På lördag den 28 oktober 10-13 är det öppet nästa gång på ÅVG.
2017-10-26
SRF-möte
Damina deltar i SRF-möten på Möja 26-29 oktober
2017-10-25
Mätningar
Idag gör Damina mätningar av PAH och VOC.


2017-10-23
Insektsprojektet avslutas
På torsdag den 19 oktober avslutas insekts- och fladder-musprojektet. Alla fällor och detektorer är redan inplockade förra veckan men temperatur-loggar ska plockas in på torsdag.
2017-10-13
Mätuppdrag
Damina har fått ett uppdrag att mäta emission till luft av ämnen från kreosotimpregnerat virke.
2017-10-08
Utbildningsprojekt
Damina åker till Kristianstad 2-4/10 för att vara med och ta fram ett utbildningsmaterial om hur man hanterar läkemedel på ett arbetsmilljösäkert sätt. Projektet genomförs tillsammans med företagen Medical Affairs och Teva.
2017-09-30
Luftprovtagning på Holmön
Utsättning av luftprovtagare för passiv provtagning av brom-anisoler. Det är bromerade föreningar, som bildas naturligt av alger och andra marina organismer.

 

Provtagarna ska sitta upp i ca 3 månader innan provtagningen avslutas. Provtagningen ingår i en studie där utbytet av förenin-garna mellan hav och luft undersöks.

 
2017-09-29
Honungen slungad
Under veckan kommer vi att slunga honung som sen ska stå på silning och sen röras innan den kan tappas på burk.
2017-09-26
Höst i bigården
Vi har nu skattat bisamhällena på honung och gett vinterfoder. Tyvärr kan vi konstatera att årets honungsskörd är den minsta sen vi började för 10 år sedan. Men vad var att vänta med den sommar vi haft.
2017-09-15
Undervisning i Göteborg
Nästa vecka, 5-7 september, undervisar Damina om kemiska arbetsmiljömätningar vid Yrkes-högskolans kurs "Kemiska fakto-rer" som ingår i Arbetsmiljöingen-jörsprogrammet.
2017-08-29
Förfrågan om större mätuppdrag
Damina har fått en förfrågan om en jämförande mätning med olika provtagare. Jämförelsen ska utföras under vintern och avrapporteras innan sommaren 2018.
2017-08-26
Nytt samhälle
Toras bigård får inom kort ett nytt bisamhälle från Nordbi-projektet med 100% renrasig-het. För att behålla renrasighet med stor genetisk bredd behövs regelbundna tillskott av nya gener.
2017-08-20
Nytt miljöuppdrag
Damina har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att under 20 veckor i sommar inventera och undersöka förekomst av insekter och fladdermöss i några avsnörda havsvikar.


Uppdraget ingår i Projekt Kvarken Flada, som är en del av EU Interreg Botnia-Atlantica.
Läs mer om projektet (extern länk).
2017-05-10
 
 
 
 
 
Överst på sidan

Sidan uppdaterades senast: 2017-10-29
© Damina AB