Startsida   Om   Kontakt   Damina på Facebook  
Snabblänkar
Arbetsmiljö
ÅVG
Transporter
Kajakhyrning
Sälspaning
Upplevelseutflykt
Biodling
Damina ägs av Olle Nygren och består av Damina AB och Jongården ensk firma. Läs mer om Damina AB och Jongården under länken Om.
Damina AB:s verksamhet vilar på tre ben: Dator, Miljö och Natur.
Miljö
Miljö - Arbetsmiljö
Damina AB gör mätningar, analyser, konsultuppdrag, och olika utbildningar inom arbetsmiljö- och miljöområdet.

 
Återvinningsgård
Damina AB är underentreprenör för drift av Umeå Kommuns återvinningsgård (ÅVG) på Holmön.

Väderstation
Damina AB är föreståndare för SMHI:s väderstation på Holmön.

Hushållsstöd
Damina AB erbjuder rådgivning för olika ekologiskt anpassade energi-, avfalls- och avloppshanteringslösningar.

Natur
Transporter
Damina AB ordnar transporter med båt, bil och snöskoter på och kring Holmöarna.

Kajakuthyrning
Damina AB hyr ut havskajaker under vår, sommar och höst. Det finns både 1-mans- och 2-mans-kajaker.
Hyr och gör kortare eller längre paddelturer kring Holmöarna.


Sälspaning
Damina AB gör båtturer för att spana på sälar i vattnen kring Holmön.

Upplevelseutflykter

Damina AB ordnar olika typer av upplevelseaktiviteter som t ex sälspaning, Holmön Grand Tour, en stund på öde ö mm.

Skoterled
Damina AB stakar och sköter skoterleden på isen mellan Holmön och fastlandet de vintrar havsisen fryser.

Biodling
Damina AB driver också Toras Bigård, en biodling med Nordiska Bin. Honungen, som produceras, säljs på Holmöns Lanthandel.
Dator
Småskalig datoranvändning
Damina AB Hjälper till med råd och installation.

Webplats
Damina AB hjälper till med att skapa och sköta webplatser.

Utbildning och rådgivning

Damina AB ger råd för anskaffning av och utbildning i användning av olika datorprogram mm.

 
 
 
 
 
 
 
Nyhetsnotiser
ÅVG på torsdag
Återvinningsgården är öppen nästa gång på torsdag den 21 september kl 17-19.
2017-09-17
Höst i bigården
Vi har nu skattat bisamhällena på honung och gett vinterfoder. Tyvärr kan vi konstatera att årets honungsskörd är den minsta sen vi började för 10 år sedan. Men vad var att vänta med den sommar vi haft.
2017-09-15
ÅVG
Nästa gång det är öppet på Återvinningsgården är på lördag den 16 september kl 10-13.
2017-09-
13

Undervisning i Göteborg
Nästa vecka, 5-7 september, undervisar Damina om kemiska arbetsmiljömätningar vid Yrkes-högskolans kurs "Kemiska fakto-rer" som ingår i Arbetsmiljöingen-jörsprogrammet.
2017-08-29
Förfrågan om större mätuppdrag
Damina har fått en förfrågan om en jämförande mätning med olika provtagare. Jämförelsen ska utföras under vintern och avrapporteras innan sommaren 2018.
2017-08-26
Nytt samhälle
Toras bigård får inom kort ett nytt bisamhälle från Nordbi-projektet med 100% renrasig-het. För att behålla renrasighet med stor genetisk bredd behövs regelbundna tillskott av nya gener.
2017-08-20
Säl vid Fjäderägg
Nu börjar sälarna samlas vid Fjäderägg. Passa på att boka en sälspaningstur.
2017-08-06
Nytt miljöuppdrag
Damina har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att under 20 veckor i sommar inventera och undersöka förekomst av insekter och fladdermöss i några avsnörda havsvikar.


Uppdraget ingår i Projekt Kvarken Flada, som är en del av EU Interreg Botnia-Atlantica.
Läs mer om projektet (extern länk).
2017-05-10
 
 
 
 
 
Överst på sidan

Sidan uppdaterades senast: 2017-09-17
© Damina AB