Startsida   Om   Kontakt   Damina på Facebook  
Snabblänkar
Arbetsmiljö
Provtagningsset
ÅVG
Transporter
Kajakhyrning
Sälspaning
Upplevelseutflykt
Biodling
Damina består av Damina AB och Jongården ensk firma. Läs mer om Damina AB och Jongården under länken Om.
Damina AB:s verksamhet vilar på tre ben: Dator, Miljö och Natur.
Miljö
Miljö - Arbetsmiljö
Damina AB gör mätningar, analyser, konsultuppdrag, och företagsanpassade utbildningar inom arbetsmiljö- och miljö-området.


Återvinningsgård
Damina AB är underentreprenör för drift av Umeå Kommuns återvinningsgård (ÅVG) på Holmön.

Väderstation
Damina AB är föreståndare för SMHI:s väderstation på Holmön.

Hushållsstöd
Damina AB erbjuder rådgivning för olika ekologiskt anpassade energi-, avfalls- och avloppshanteringslösningar.

Natur
Transporter
Damina AB ordnar transporter med båt, bil och snöskoter på och kring Holmöarna.

Kajakuthyrning
Damina AB hyr ut havskajaker under vår, sommar och höst. Det finns både 1-mans- och 2-mans-kajaker.
Hyr och gör kortare eller längre paddelturer kring Holmöarna.


Sälspaning
Damina AB gör båtturer för att spana på sälar i vattnen kring Holmön.

Upplevelseutflykter

Damina AB ordnar olika typer av upplevelseaktiviteter som t ex sälspaning, Holmön Grand Tour, en stund på öde ö mm.

Skoterled
Damina AB stakar och sköter skoterleden på isen mellan Holmön och fastlandet de vintrar havsisen fryser.

Biodling
Damina AB driver också Toras Bigård, en biodling med Nordiska Bin. Honungen, som produceras, säljs på Holmöns Lanthandel.
Dator
Småskalig datoranvändning
Damina AB Hjälper till med råd och installation.

Webplats
Damina AB hjälper till med att skapa och sköta webplatser.

Utbildning och rådgivning

Damina AB ger råd för anskaffning av och utbildning i användning av olika datorprogram mm.

Just nu stöder Damina
Pedofil. Incest. De flesta vill knappt tänka på vad orden innebär. Stiftelsen FTS - Säkra Varje Unge, är en icke vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Läs mer om arbetet på: www.sakravarjeunge.se

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar på olika sätt för att alla elever ska få den bästa möjliga utbildningen i en trygg och positiv miljö som låter varje individ utvecklas efter sina förutsättningar. Bland annat tar Aktiv Skola fram värdegrundsskapande utbildningsmaterial inom olika temaområden så som hälsa, ohälsa, mobbning, droger och miljö. Läs mer på: http://www.aktivskola.org

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.
 Läs mer www.givingpeople.se

Nyhetsnotiser
Informationsmöte
På tisdag håller Damina informationsmöte i Södertälje om de mätningar som genomfördes i januari.
2017-03-10
SRF-möte
I helgen besöks Visningsö för deltagande i SRF-möte. Förutom årsmöte är det tema om projektet "Vilja Kunna Våga". Vill du veta mer? Kontakta SRF.
2017-03-09
Avlysning av Kvarken upphör
Sjöfartsverket har nu hävt avlysningen av N-S trafik i Kvarken. Arbetet med skoterleden avslutas för säsongen.
2017-03-08
Kvarken river och ismätningen stoppas
I natt har Kvarken rivit och ismätningen för skoterleden stoppas tillsvidare.


2017-02-22
Nytt avtal om Återvinningsgården
Damina AB har fått fortsatt förtroende att sköta Holmöns ÅVG. Det nya avtalet med Vakin och Allmiljö gäller under de tre kommande åren och förjar gälla den 1 mars. Det nya avtalet innebär inga större förändringar.
2017-02-21
 
Damina får stort mätuppdrag
Damina har fått i uppdrag att utföra större arbetsmiljömätningar av isocyanater vid ett energiföretag med värmepannor. Mätningarna ske ske under första halvåret 2017. Mätningrna inleds i med mätningar bakgrundsnivåer i början av mars. Innan sommaren genomförs sen huvudmätningen.
2017-02-20
 
Kampanjpris på formaldehydmätning med direktvisande instrument
Under vintern och våren har Damina en introduktionskampanj med 25 % rabatt per prov för mätningar av formaldehyd med direktvisande instrument. Kontakta oss för mer information.
2017-02-18
Nu påbörjas ismätningen
Nu börjar vi mäta isen för en kommande skoterled. Idag är isen inte tjock nog och just nu inbjuder inte blankisen till skoterkärning. Vi återkommer löpande med besked om utvecklingen.


2017-02-14
Nytt instrument
Damina AB har nu utökat parken med direktvisande instrument. Förutom instrument för damm, VOC och fysikaliska parametrar som temperatur, luftfuktighet, luftrörelser mm så finns nu även ett nytt instrumnet för mätning av formaldehyd.
2017-01-20
Mätningar i Södertälje
Damina AB kommer att göra mätningar av damm och asbest i Södertälje under v 3.
2017-01-10
Unikt tillfälle
Debutförfattare Nelly Nygrens bok "Stadsängeln" finns nu att köpa. Det är en fantasyberät-telse med parkour-tema. Beställ här.
 
2016-05-02
 
 
 
 
 
Överst på sidan

Sidan uppdaterades senast: 2017-03-10
© Damina AB