Båt nummer 2

Så är båt nummer 2 reparerad, servad och underhållen samt nu också sjösatt bra mycket tidigare än normalt.

Projektansökan

Som kassör och ekonomiansvarig i Föreningen Nordbi har jag nu lämnat in en ansökan om projektmedel från Nationella Programmet för Biodlingsektorn (NPB). Om projektet beviljas medel kommer en del att gå till fortsatt uppbyggnad och drift av genpoolen för Nordiska bin här på Holmön.