Ny bok av Nelly Nygren

Nu har Nelly Nygren kommit med en ny bok. Det är en Fantasyberättelse med många kända och mindre kända väsen av olika slag. Det är Nellys andra bok. Boken kan beställas direkt från Damina. Men finns även att köpa på Holmöns Lanthandel. För beställning skicka e-post. Boken kostar 150 kr + frakt.

På plats – spännande

På plats för två intensiva dagar med undervisning om att provta aerosoler i arbetsplatsluft och att också göra skarpa mätningar vid gasskärning. Så roligt och motiverande att komma igång med arbetsmiljöarbete igen. Mätningen omfattade respirabel aerosol utanför och innanför svetsskärmen, där friskluft blåser in, samt sexvärt krom och metaller, som mangan, järn, nickel, krom mFortsätt läsa

Undervisning

Nästa vecka åker jag till Gällivare för att undervisa om aerosolprovtagning och strategier för detta. Kursen omfattar teori om aerosoler, hur de bildas och hur olika fraktioner av aerosoler kan provtas för att karakterisera och kvantifiera de olika faktionerna. Vidare även olika mätstrategier för att mäta luftburen kemisk exponering.

Gasmätningar

I slutet av veckan besöker Damina ett lokalt företag för att göra gasmätningar vid punktsvetsning. Det är bl a flyktiga kolväten, svavelväte, svaveldioxid och kvävedioxid som ska mätas. Mätningen utförs personburen och omfattar både aktiv och passiv provtagning. Svetsarna använder svetsskärm med fläktassisterad tillförsel av filtrerad luft. Mätningen avser att undersöka vilka föroreningar som finnsFortsätt läsa

Distansundervisning

Just nu har Damina en pågående distansundervisning vid Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Göteborg. Det är en kurs om hur man mäter exponering för kemiska ämnen i arbetsmiljö. Kursen tar bl a upp mätstrategi, aktiva och passiva mätmetoder samt tolkning av mätdata och rapportering av resultat. Förutom inspelade föreläsningar ingår också ett grupparbete, som också utförsFortsätt läsa