Skarp stöpis på ytan

Vattenståndet har sjunkit och det har varit – 6 grader i natt. Det har torkat upp och frusit ihop. Den mjuka ytan med stöpa på spåret, som fanns i går em, har frusit åt. Överst finns nu ca 5-10 cm frusen stöpis, sen vatten 5-10 cm, innan kärnisen underst. Ingen större förändring av istjockleken senFortsätt läsa

Omfattande ismätning

Efter senaste tiden milda väder har förhållandena på isen förändrats ganska mycket. En stor del av snön har smält bort vilket har minskat problemen med stöpa. De gamla stöpa spåren har frusit ihop och bildat skarp is, som bär långt in på dagen fastän det är plusgrader. Med lite kyla, som prognosen utlovar till slutetFortsätt läsa

Skoterleden är inte öppnad än!

Observera att det ännu inte finns någon öppnad skoterled, även om finansieringen är klar och det finns ett skoterspår på isen. Isen är inte tjock nog över allt. Just nu pågår arbete med att staka leden, upprätta mätpunkter för ismäätningen och rekognosera om spåret kan dras där det är torrare och mindre stöpa. All körningFortsätt läsa

Bärgning

Vatteståndet har stigit 3 dm sedan i går kväll och nu är det rejält med stöpa vid land längs västra sidan av Holmön. En första fastkörning i stöpan längs skoterspåret från Veaögern och upp till Bergudden har inträffat idag. En skoter med kälke körde fast i stöpan på isen mellan Veaögern och västra sidan avFortsätt läsa

Stöpa nära land

Vattenståndet i havet stiger just nu och väntas stiga lite mer innan det sjunker till helgen. Röd linje är observationer och grön och blå linje är kort och lång progons. Det stigande vattnet har medfört att det bildas åtskilligt med stöpa längs isen nära land längs med västra sidan av Holmön. Det som kör skoterFortsätt läsa

Uppmärkning av skoterspåret

Idag märktes skoterspåret till Norrfjärden upp med käppar på var 300 m, som en första insats. Komplett uppmärkning kommer att ske först när allt är klart med Kommunen och Länsstyrelsen. Under veckan kommer vi att undersöka om isen utanför Vintervägskroken frusit åt så att leden kan dras ut där som vanligt, så att vi slipperFortsätt läsa

Säsongen första chartrade skotertransport

Så kan jag konstatera att skotersäsongen är igång. Idag körde jag säsongens första chartrade skotertransport. Det var två personer som till varje pris ville ut till Holmön men inte kunde flyga då helikoptertransporterna ställdes in p g a snöfall, som tidvis var ymnigt.

Skoterled

Idag kom besked att Kommunen, Regionen och Länsstyrelsen kommer att bekosta en skoterled i vinter. Det bli Länsstyrelsen som kommer att stå som ansvarig och upphandla entreprenaden. Isen är OK för en skoterled. Arbetet med uppmärkning och daglig ismätning kommer att påbörjas så snart som möjligt. Det kan dock dröja några dagar innan leden ärFortsätt läsa

Rek för svävarled

Idag blev det lite rekognosering för var svävaren ska kunna köra. Isen i strömfåran har börjat frysa ihop men det är relativt hopsjuvat och ojämnt. Det kommer att behövas en hel del arbete att skapa en svävarled med körbar is. Det kan vara så att isen är jämnare norr om färjans farled. Det gäller attFortsätt läsa