Välkommen

Välkommen till Damina, som ägs av Olle Nygren och består av Damina AB och Jongården enskild firma. Damina AB:s namn och verksamhet vilar på tre ben: Dator, Miljö och Natur.

Miljö

Miljöbenet består av flera olika verksamheter där vissa är knutna till Holmön.

Miljö – Arbetsmiljö

Damina AB gör mätningar, analyser, utredningar och konsultuppdrag, samt olika utbildningar, både generella och företagsanpassade, inom arbetsmiljö- och miljöområdet. [Läs mer]

Just nu erbjudande om generella webkurser.

Återvinningsgård

Damina AB är underentreprenör för drift av Umeå Kommuns återvinningsgård (ÅVG) på Holmön. [Läs mer]

Väderstation

Damina AB är föreståndare för SMHI:s väderstation på Holmön. [Läs mer]

Natur

Biodling

Bigården

Damina AB driver också Toras Bigård, en biodling med Nordiska Bin. Honungen, som produceras, säljs på Holmöns Lanthandel. Denna verksamhet omfattar också ett program med en genpool för renrasig parning av nordiska bin. [Läs mer]

Upplevelseutflykter

Damina AB ordnar olika typer av upplevelseaktiviteter som t ex sälspaning, Holmön Grand Tour, en stund på öde ö mm. [Läs mer]

Båtkörning

Transporter

Damina AB ordnar transporter med båt, bil och snöskoter på och kring Holmöarna. [Läs mer]

Skoterled

Damina AB stakar och sköter en skoterled på isen mellan Holmön och fastlandet de vintrar havsisen fryser. Leden finsnsieras med offentliga medel. [Läs mer]

Dator

Webplats

Damina AB hjälper föreningar och organisationer, med anknytning till Holmön eller Daminas verksamhet, att skapa och sköta webplatser och konton på social medier .

Småskalig datoranvändning

Damina AB hjälper till med råd och installation.

Utbildning och rådgivning

Damina AB ger råd för anskaffning av och utbildning i användning av olika datorprogram mm.

[Läs mer]