Välkommen

Välkommen till Damina, som ägs av Olle Nygren och består av Damina AB och Jongården enskild firma. Damina AB:s namn och verksamhet vilar på tre ben: Dator, Miljö och Natur.

Miljö

Miljöbenet består av flera olika verksamheter där vissa är knutna till Holmön.

Miljö – Arbetsmiljö
Damina AB gör mätningar, analyser, utredningar och konsultuppdrag, samt olika utbildningar, både generella och företagsanpassade, inom arbetsmiljö- och miljöområdet. [Läs mer]

Återvinningsgård
Damina AB är underentreprenör för drift av Umeå Kommuns återvinningsgård (ÅVG) på Holmön. [Läs mer]

Väderstation
Damina AB är föreståndare för SMHI:s väderstation på Holmön. [Läs mer]

Natur

Biodling
Damina AB driver också Toras Bigård, en biodling med Nordiska Bin. Honungen, som produceras, säljs på Holmöns Lanthandel. Denna verksamhet omfattar också ett program för renrasig parning av nordiska bin. [Läs mer]

Upplevelseutflykter
Damina AB ordnar olika typer av upplevelseaktiviteter som t ex sälspaning, Holmön Grand Tour, en stund på öde ö mm. [Läs mer]

Transporter
Damina AB ordnar transporter med båt, bil och snöskoter på och kring Holmöarna. [Läs mer]

Skoterled
Damina AB stakar och sköter skoterleden på isen mellan Holmön och fastlandet de vintrar havsisen fryser. Det är ett stående uppdrag från Trafikverket. [Läs mer]

Dator

Webplats
Damina AB hjälper till med att skapa och sköta webplatser och konton på social medier med anknytning till Holmön eller Daminas verksamhet.

Småskalig datoranvändning
Damina AB hjälper till med råd och installation.

Utbildning och rådgivning
Damina AB ger råd för anskaffning av och utbildning i användning av olika datorprogram mm.

[Läs mer]