Transporter

Damina AB gör olika typer av transporter på och kring Holmön.
Se sidfot med kontaktinfo för information och bokning.

Sommartid

Båtkörning
  • Transporter med båt kring Holmöarna, bl a till Stora Fjäderägg.
  • Transporter med båt mellan Holmön och fastlandet
  • Transporter med bil på Holmön

Jag har fasta priser på vissa båtsträckor som bokas minst en dag i förväg.

  • Byviken – Stora Fjäderägg, enkel väg, 700 kr upp till 4 pers, därefter plus 50 kr/pers upp till 8 pers.
  • Byviken – Norrfjärden, enkel väg, 950 kr upp till 4 pers, därefter plus 100 kr/pers upp till 8 pers.
  • Norrfjärden – Stora Fjäderägg, enkel väg, 1 500 kr upp till 4 pers, därefter plus 200 kr/pers upp till 8 pers.

För övriga båttransporter har jag två grundalternativ:

Alt 1. Passar för enkla, snabba transporter mellan A och B.
Timkostnad 1 300 kr/tim för båt inkl förare med upp till 4 pers eller 500 kg last. Tillägg 300 kr/tim per pers (5 till tot 8 st) eller per 100 kg extra last. 

Alt 2. Passar för långsamma transporter eller mycket väntetid eller vid flera stopp under färden (t ex bogsering, reparationsarbete eller besök på flera olika öar). Förare 650 kr/tim. Körd sträcka 45 kr/sjömil (1852 m) med max 4 pers. Tillägg 20 kr/sjömil per pers (från 5 till totalt 8 st) eller för extra last/100 kg.

Vintertid

När snö- och isförhållandena medger detta, gör jag transporter med snöskoter.

Skoter på isen
  • Transporter på isen
  • Transporter på Holmön

Fast pris gäller för turer som bokas minst en dag i förväg t ex:

  • Transport med snöskoter över Kvarken, enkel väg, 700 kr upp till 2 pers, därefter tillägg 100 kr/pers upp till 6 pers

För övriga skotertransporter på och kring Holmön erbjuder jag två alternativ

Alt 1. Passar för enkla, snabba transporter mellan A och B.
Förare, skoter, pulka/kälke 2 pers m bagage (max 100 kg) timtaxa 1 200 kr/tim + 200 kr/pers från 3 upp till 6 pers eller per 100 kg last upp till max 1 000 kg (beroende på föret)

Alt 2. Passar för långsamma transporter eller mycket väntetid eller vid flera stopp under färden (t ex bogsering, reparationsarbete eller besök på flera olika ställen). Förare 650 kr/tim. Körd sträcka 35 kr/km med 2 pers med 20 kg last/pers. Tillägg 20 kr/km per pers från 3 upp till 6 pers eller extra last/100 kg upp till max 1 000 kg (beroende på föret)