Om Damina

Damina ägs av Olle Nygren och består av dels den enskilda firman Jongården, som äger och förvaltar fastigheten Jongården [Läs mer om Jongården] och dess tillgångar, dels Damina AB, som driver all verksamhet. Damina AB och Jongården ensk firma är baserade på Holmön och verksamheten vilar på tre ben: Dator, Miljö och Natur = DaMiNa.

Miljöbenet

Förutom arbetsmiljömätningar och andra arbetsmiljö- och miljöupp-drag, har företaget flera andra verksamheter inom miljöbenet. Damina AB sköter väderstationen på Holmön och rapporterar olika väderfenomen, på uppdrag av SMHI, och sköter sopkörning och Holmöns Återvinningsgård (ÅVG), på uppdrag av Allmiljö AB och Vakin AB.

Naturbenet

Inom naturbenet ordnar jag olika typer av upplevelseutflykter, som t ex sälspaning eller Holmön Grand Tour. Vidare gör jag transporter med båt, bil och snöskoter. De vintrar isen bär stakar och underhåller Damina AB en skoterled mellan Holmön och fastlandet. Det sker på uppdrag av Trafikverket eller annan offentlig aktör. Vidare driver jag Toras bigård med biodling, drottningparning och honungsförsäljning. Holmöhonung finns att köpa på Holmöns Lanthandel. Även denna verksamhet ligger inom naturbenet.

Datorbenet

Verksamheten i datorbenet har varit omfattande men är nu den minst omfattande verksamheten. I dag omfattar datorverksamheten drift av ett antal webplatser och Facebook-sidor åt företag eller föreningar med anknytning till Holmön.

Om Olle

Jag är en naturmänniska med akademisk bakgrund. Sen snart 30 år tillbaka bor och verkar jag på Jongården, en Västerbottensgård på Holmön. 

Jag är docent i analytisk kemi och förutom att driva företagen har jag också arbetat som forskare och miljösamordnare vid Arbetslivsinstitutet och dess föregångar samt vid Umeå Universitet.

Läs mer om Olle och tidigare arbeten.