Skoterled

Vintertid fryser normalt Västra Kvarken, havet mellan Holmön och fastlandet. Historiskt sett har det stakats en isled över Kvarken för hästforor. Under de senaste ca 30 åren har leden främst trafikerats med snöskoter och snövessla. Leden går mellan Vintervägskroken på Holmön och färjeläget i Norrfjärden, d v s leden går någon km söder om Färjeleden.

Damina AB har varit med och stakat leden sedan 2007. Idag har Damina avtal med Trafikverket eller annan offentlig aktör att, som huvudansvarig, ombesörja stakning och upprätthållande av denna skoterled. Istjockleken mäts dagligen och förhållandena på leden dokumenteras.

För att öppna skoterleden krävs minst 20 cm istjocklek och leden kan normalt öppnas i slutet av januari och hållas öppen fram till början av april. Förhållandena på leden kan snabbt förändras på grund av vädret och ibland kan därför komma leden stängas tillfälligt under säsongen.

På Holmöportalen finns under is-säsongen en länk till en israpport som beskriver isförhållandena. Även notiser om tillfälliga stängningar eller annan viktig information om leden läggs ut på Holmönportalen.