Digitala företagsanpassade arbetsmiljökurser

Företagsanpassade kurser

Boliden Aitik

Riskbedömning av ämnen med gränsvärden

Detta är en företagsanpassad webkurs och är endast tillgänglig för anställda vid Boliden/Aitik. Kursen koncentreras på hur man ska riskbdöma användning av ämnen med gränsvärden eller produkter som innehåller sådana ämnen och fokuserar specifikt på ämnen och produkter som används vid Aitikgruvan.

Gå till kurssidan (lösenordsskyddad)

Direktvisande instrument

Detta är en företagsanpassad webkurs och är endast tillgänglig för anställda vid Boliden/Aitik. Kursen fokuseras på direktvisande instrument för aerosoler och hur de kan används vid Aitikgruvan.

Gå till kurssidan (lösenordsskyddad)

Eurofins

Grundläggande om risker vid arbete med cytostatika

Detta är en företagsanpassad webkurs och är endast tillgänglig för anställda vid Eurofins AB. Kursen tar upp grundläggande arbetsmiljöfrågor och risker vid arbete med cytostatika enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om cytotatika (AFS2005:5) och kemiska arbetsmiljörisker (AFS2014:43).

Gå till kursen (lösenordsskyddad)

Vakin AB

Asbest – PCB – Bly

Detta är en företagsanpassad webkurs och är endast tillgänglig för anställda vid Vakin AB. Kursen tar upp om asbest vad det är, egenskaper, användningsområden, sjukdomstillstånd, identifiering, mätningar och asbest vid ÅVC. Om PCB och bly vad det är användningsområden, hälsorisker och förekomst vid ÅVC.

Gå till kurssidan (lösenordsskyddad)