Holmöns Väderstation

Den sista februari 2003 upphörde bemaningen av Holmögadds fyrplats. Därmed upphörde också SMHI:s manuella väderrapportering från Holmögadd.

Från och med 1 oktober 2003 inledde istället Damina AB ett uppdrag åt SMHI med manuell rapportering av nederbörd från Holmön. Den manuella regnmätaren och snödjupsmätaren finns vid Jongården på Holmön. Varje morgon kl 7.00 normaltid (kl 8.00 sommartid) noterar jag nederbördsmängd och typ av nederbörd samt snödjup och rapporterar sen till SMHI via en webtjänst. Även vissa andra väderfenomen som t ex dimma, åska mm rapporteras.

Från och med våren 2004 flyttades även väderstationen på Holmögadd till Lillhällan på Holmön. Damina AB förestår stationen och skötseln kring anläggningen. Stationen är automatisk och den mäter och rapporterar in till SMHI via 4G-modem bl a vind (styrka och riktning), lufttryck, temperatur, sikt, molnhöjd mm. Tillsynen omfattar gräsklippning, slyröjning, snöröjning vintertid och tömning av den automatiska nederbördsmätaren. Uppdraget kan även omfatta omstart av anläggningen efter t ex strömavbrott samt utbyte av sensorer och givare mellan de ordinarie årliga servicetillfällena, som sköts av SMHIs servicetekniker.

Det finns statistik på Holmönportalen från starten 2003 att ta del av under meny Service, välj Väderstatistik.