Dator

Webplatser och sociala medier

Många ensamföretagare inser värdet av en webplats och social medier för marknadsföring och kontakt med kunder, men har varken tid eller kompetens att sköta en webplats eller synas på sociala medier.

Just nu fokuserar jag på att erbjuda enkla smidiga weblösningar, facebook-sidor mm för de företag och föreningar, som vill fokusera sig på sin kärnverksamhet och slippa sitta framför datorn och sköta sin webplats eller FB-sida. I första hand vänder jag mig till de som har anknytning till Holmön eller de områden där jag är verksam.

Jag hjälper till att skapa en enkel och lättskött webplats anpassad för era behov. Jag kan sen även sköta och administrera webplatsen utfrån era önskemål om ni även vill det.

Några exempel på webplatser och FB-sidor, som jag skapat eller arbetar med är:
Holmöportalen
Holmöns postroddsförening
Nordbiföreningen
Nordbiföreningen på Facebook
Sveriges Arbetsmiljöspecialister (SAMS)
Skärgårdarnas riksförbund (SRF)
SRF på Facebook

Småskalig datoranvändning

Ergonomisk datorarbetsplats

Dator är ett av benen i Damina AB:s varierande verksamhet. Det står för internet, web och dataprogram samt utbildning i hur detta används. För den ensamme företagaren kan det kännas övermäktigt att sätta sig in i hur detta fungerar även om man inser att behovet finns.

Det är här Damina AB kan komma in och vara med. Jag har över 30 års erfarenhet av småskalig datoranvändning. Idag upplever jag att den lille företagaren främst behöver och vill ha hjälp med att välja rätt dataprogram för stöd till företagets verksamhet men också att ge företaget ett ansikte utåt på internet med en inbjudande webplats. Denna del av Damina är idag den minsta verksamheten.

Rådgivning och utbildning

Dator i skolan

Det finns oändligt många olika program som kan användas i en PC och det kan vara en djungel att välja lämpliga program som passar för det egna företagets behov.

Jag hjälper till att välja ut lämpliga program till ett paket som passar ert företags behov och ger dessutom utbildning i hur ni använder dessa program på ett optimalt sätt för ert företags verksamhet.