Återvinningsgård (ÅVG)

Damina AB har under flera år skött Holmöns Återvinningsgård (ÅVG) och hantering av latrinkärl. Uppdraget utförs som underentreprenad åt Allmiljö AB, som är huvudentreprenör åt kommunens VA-bolag Vakin AB. Avtalet förnyades 1 mars 2022 och omfattar denna gång även sopkörning, komposthantering och container rangering. Återvinnsingsgården är öppen mellan 15 maj och 15 oktober.

Damina AB samarbetar med Hannes Lundberg och Peter Tornberg ensk f:a. Hannes (och i viss mån Peter) kommer i första hand att sköta hantering av hushållssopor, d v s samlar in säckar från sopställ runt byn. Dessa lastas i contairar för transport till fastlandet. Vidare sköter Hannes komposthantering, lastning och lossning samt transportlogistik på Holmön. Ett 60-tal fyllda containrar med hushållssopor och avfallsfraktioner från ÅVG går årligen iland.

Vid ÅVG kan man lämna normalt avfall från villa- och lägenhetshushåll. Avfallet ska sorteras i följande fraktioner: Metallskrot, metallförpackningar, färgade och ofärgade glasföpackningar, el- och elektronikskrot (allt med el inkl mikrovågsugn), vitvaror (ej mikrovågsugn), tidningar, allt annat brännbart (t ex trä, kartong, wellpapp, möbler, madrasser, textil, plast mm), glöd-/lågenergilampor, lysrör, batterier och syrabatterier, ej återvinningsbart (t ex stengods, hushålls-, prydnads- och fönsterglas, porslin mm) samt miljöfaligt avfall (t ex olja, målarfärg, lim mm). Personal finns under öppethållande och anvisar var de olika fraktionerna ska lämnas. Byggavfall och avfall från företag får inte lämnas vid ÅVG. 

Läs mer om renhållning på Holmön

Öppethållande 2022

VeckaDatumVeckodagTid
202022-05-19Tor 16 – 19*
212022-05-28Lör 10 – 14*
222022-06-02Tor 17 – 19
232022-06-11Lör 10 – 13
242022-06-16Tor 17 – 19
252022-06-26Sön** 10 – 13
262022-06-30Tor 17 – 19
272022-07-09Lör 10 – 14*
282022-07-14Tor 17 – 19
292022-07-23Lör 10 – 14*
302022-07-28Torr 17 – 19
312022-08-06Lör 10 – 13
322022-08-11Tor 17 – 19
332022-08-20Lör 10 – 13
342022-08-25Tor 17 – 19
352022-09-03Lör 10 – 13
362022-09-08Tor 17 – 19
372022-09-17Lör 10 – 13
382022-09-22Tor 17 – 19
392022-10-01Lör 10 – 13
402022-10-08Lör 10 – 13
412022-10-15Lör 10 – 13
* Den 29 och 28 maj samt lördagarna den 10 och 24 juli 1 timme xtra öppet
** Öppet på söndag istället för lördag Midsommardagen.

(PDF som öppnas i nytt fönster)

Latrinkärl hämtas och lämnas på samma tider.     

För brådskande ärenden kontakta Olle Nygren tel 070-6636706