Återvinningsgård (ÅVG)

Damina AB har under flera år skött Holmöns Återvinningsgård (ÅVG) och hantering av latrinkärl. Uppdraget utförs som underentreprenad åt Allmiljö AB, som är huvudentreprenör åt kommunens VA-bolag Vakin AB. Avtalet förnyades 1 mars 2022 och omfattar denna gång även sopkörning, komposthantering, containerrangering och akuta slamtömningar. Återvinningsgården är öppen mellan 15 maj och 15 oktober.

Damina AB samarbetar med Peter Tornberg ensk f:a. Peter (och i viss mån Peters son Hannes) kommer i första hand att sköta hantering av hushållssopor, d v s samlar in säckar från sopställ runt byn. Dessa lastas i contairar för transport till fastlandet. Vidare sköter Peter komposthantering, lastning och lossning samt transportlogistik på Holmön. Ett 60-tal fyllda containrar med hushållssopor och avfallsfraktioner från ÅVG går årligen iland. Vakin har också placerat en slamtömningsvagn på Holmön för akuta tömningar vid stopp i avlopp.

Vid ÅVG kan man lämna normalt avfall från villa- och lägenhetshushåll. Avfallet ska sorteras i följande fraktioner: Metallskrot, metallförpackningar, färgade och ofärgade glasföpackningar, el- och elektronikskrot (allt med el inkl mikrovågsugn), vitvaror (ej mikrovågsugn), tidningar, allt annat brännbart (t ex trä, kartong, wellpapp, möbler, madrasser, textil, plast mm), glöd-/lågenergilampor, lysrör, batterier och syrabatterier, ej återvinningsbart (t ex stengods, hushålls-, prydnads- och fönsterglas, porslin mm) samt miljöfaligt avfall (t ex olja, målarfärg, lim mm). Personal finns under öppethållande och anvisar var de olika fraktionerna ska lämnas. Byggavfall och avfall från företag får inte lämnas vid ÅVG. 

Läs mer om renhållning på Holmön

Öppethållande 2023

VeckaDatumVeckodagTid
202023-05-18Tor 16 – 19*
212023-05-27Lör 10 – 14*
222023-06-01Tor 17 – 19
232023-06-10Lör 10 – 13
242023-06-15Tor 17 – 19
252023-06-25Sön** 10 – 13
262023-06-29Tor 17 – 19
272023-07-08Lör 10 – 14*
282023-07-13Tor 17 – 19
292023-07-22Lör 10 – 14*
302023-07-27Torr 17 – 19
312023-08-05Lör 10 – 13
322023-08-10Tor 17 – 19
332023-08-19Lör 10 – 13
342023-08-24Tor 17 – 19
352023-09-02Lör 10 – 13
362023-09-07Tor 17 – 19
372023-09-16Lör 10 – 13
382023-09-21Tor 17 – 19
392023-09-30Lör 10 – 13
402023-10-07Lör 10 – 13
412023-10-14Lör 10 – 13
* Den 29 och 28 maj samt lördagarna den 10 och 24 juli 1 timme xtra öppet
** Öppet på söndag istället för lördag Midsommardagen.

(PDF som öppnas i nytt fönster)

Latrinkärl hämtas och lämnas på samma tider.     

För brådskande ärenden kontakta Olle Nygren tel 070-6636706