Återvinningsgård (ÅVG)

Damina AB har under flera år skött Holmöns Återvinningsgård (ÅVG) och hantering av latrinkärl. Uppdraget utförs som underentreprenad åt Allmiljö AB, som är huvudentreprenör åt kommunens VA-bolag Vakin AB. Avtalet förnyades 1 mars 2017. Återvinnsingsgården är öppen mellan 15 maj och 15 oktober.

Damina AB samarbetar med Ö-Miljö, som också är underentreprenör till Allmiljö. Ö-miljö sköter hantering av hushållssopor, d v s samlar in säckar från sopställ runt byn. Dessa lastas i contairar för transport till fastlandet. Vidare sköter Ö-miljö komposthantering, lastning och lossning samt transportlogistik på Holmön. Ett 60-tal fyllda containrar med hushållssopor och avfallsfraktioner från ÅVG går årligen iland.

Vid ÅVG kan man lämna normalt avfall från villa- och lägenhetshushåll. Avfallet ska sorteras i följande fraktioner: Metallskrot, metallförpackningar, färgade och ofärgade glasföpackningar, el- och elektronikskrot (allt med el inkl mikrovågsugn), vitvaror (ej mikrovågsugn), tidningar, allt annat brännbart (t ex trä, kartong, wellpapp, möbler, madrasser, textil, plast mm), glöd-/lågenergilampor, lysrör, batterier och syrabatterier, ej återvinningsbart (t ex stengods, hushålls-, prydnads- och fönsterglas, porslin mm) samt miljöfaligt avfall (t ex olja, målarfärg, lim mm). Personal finns under öppethållande och anvisar var de olika fraktionerna ska lämnas. Byggavfall och avfall från företag får inte lämnas vid ÅVG. 

Öppethållande 2021

VeckaDatumVeckodagTid
192020-05-15Lör 10 – 13
202020-05-22Lör 10 – 14*
212020-05-29Lör 10 – 13
222020-06-03Tor 17 – 19
232020-06-12Lör 10 – 13
242020-06-17Tor 17 – 19
252020-06-27Sön** 10 – 13
262020-07-01Tor 17 – 19
272020-07-10Lör 10 – 14*
282020-07-15Tor 17 – 19
292020-07-24Lör 10 – 14*
302020-07-29Torr 17 – 19
312020-08-07Lör 10 – 13
322020-08-12Tor 17 – 19
332020-08-21Lör 10 – 13
342020-08-26Tor 17 – 19
352020-09-04Lör 10 – 13
362020-09-09Tor 17 – 19
372020-09-18Lör 10 – 13
382020-09-23Tor 17 – 19
392020-10-02Lör 10 – 13
402019-10-09Lör 10 – 13
* Lördag den 22 maj och lördagarna den 10 och 24 juli längre öppet till kl 14.00
** Öppet på söndag istället för lördag Midsommardagen.

Latrinkärl hämtas och lämnas på samma tider.     

För brådskande ärenden kontakta Olle Nygren tel 070-6636706