Återvinningsgård (ÅVG)

Damina AB har under flera år skött Holmöns Återvinningsgård (ÅVG) och hantering av latrinkärl. Uppdraget utförs som underentreprenad åt Allmiljö AB, som är huvudentreprenör åt kommunens VA-bolag Vakin AB. Avtalet förnyades 1 mars 2022 och omfattar denna gång även sopkörning, komposthantering, containerrangering och akuta slamtömningar. Återvinningsgården är öppen mellan 15 maj och 15 oktober.

Damina AB samarbetar med Peter Tornberg ensk f:a. Peter (och i viss mån Peters son Hannes) kommer i första hand att sköta hantering av hushållssopor, d v s samlar in säckar från sopställ runt byn. Dessa lastas i contairar för transport till fastlandet. Vidare sköter Peter komposthantering, lastning och lossning samt transportlogistik på Holmön. Ett 60-tal fyllda containrar med hushållssopor och avfallsfraktioner från ÅVG går årligen iland. Vakin har också placerat en slamtömningsvagn på Holmön för akuta tömningar vid stopp i avlopp.

Vid ÅVG kan man lämna normalt avfall från villa- och lägenhetshushåll. Avfallet ska sorteras i följande fraktioner: Metallskrot, metallförpackningar, färgade och ofärgade glasföpackningar, el- och elektronikskrot (allt med el inkl mikrovågsugn), vitvaror (ej mikrovågsugn), tidningar, allt annat brännbart (t ex trä, kartong, wellpapp, möbler, madrasser, textil, plast mm), glöd-/lågenergilampor, lysrör, batterier och syrabatterier, ej återvinningsbart (t ex stengods, hushålls-, prydnads- och fönsterglas, porslin mm) samt miljöfaligt avfall (t ex olja, målarfärg, lim mm). Personal finns under öppethållande och anvisar var de olika fraktionerna ska lämnas. Byggavfall och avfall från företag får inte lämnas vid ÅVG. 

Läs mer om renhållning på Holmön

Öppethållande 2024

VeckaDatumVeckodagTid
202024-05-16Tor 16 – 19*
212024-05-25Lör 10 – 14*
222024-06-01Lör 10 – 13
232024-06-08Lör 10 – 13
242024-06-15Lör 10 – 13
252024-06-20Tor 17 – 19
262024-06-29Lör 10 – 13
272024-07-04Tor 17 – 19
282024-07-13Lör 10 – 14*
292024-07-18Tor 17 – 19
302024-07-25Tor** 17 – 19
312024-08-03Lör 10 – 13
322024-08-08Tor 17 – 19
332024-08-17Lör 10 – 13
342024-08-22Tor 17 – 19
352024-08-31Lör 10 – 13
362024-09-05Tor 17 – 19
372024-09-14Lör 10 – 13
382024-09-19Tor 17 – 19
392024-09-28Lör 10 – 13
402023-10-05Lör 10 – 13
412023-10-12Lör 10 – 13
* 1 timme extra öppet
** Öppet på torsdag istället för lördag Visfestivalen.

(PDF som öppnas i nytt fönster)

Latrinkärl hämtas och lämnas på samma tider.     

För brådskande ärenden kontakta Olle Nygren tel 070-6636706