Digitala arbetsmiljökurser

Kemiska hälsorisker

Denna kurs består av 7 moduler med inspelade föreläsningar om hälsorisker med olika grupper av kemiska föreningar och aerosoler samt hälsoeffekter, exponeringvägar
och sjukdomar.

Gå till kurssidan (lösenordsskyddad)

Mätning av gaser, ångor och aerosoler

Vad är en aerosol, hur bildas de och hur mäter man exponering för aerosoler? Hur mäter man gaser? Även planering av mätningar och strategier för genomförande av mätningar, metoder och relevanta beräkningar för att tolka mätdata ingår. Kursen består av 13 moduler med inspelade föreläsningar.

Gå till kurssidan (lösenordsskyddad)

Riskbedömning av arbete med kemikalier

Denna kurs kommer inom kort.

Riskbedömning av ämnen med gränsvärden

Detta är en företagsanpassad webkurs och är endast tillgänglig för anställda vid Boliden/Aitik. Kursen koncentreras på hur man ska riskbdöma användning av ämnen med gränsvärden eller produkter som innehåller sådana ämnen och fokuserar specifikt på ämnen och produkter som används vid Aitikgruvan.

Gå till kurssidan (lösenordsskyddad)