Digitala generella arbetsmiljökurser

Kemiska hälsorisker

Denna kurs är en generell kurs om kemiska hälsorisker. Den består av 7 moduler med inspelade föreläsningar om hälsorisker med olika grupper av kemiska föreningar och aerosoler samt hälsoeffekter, exponeringvägar
och sjukdomar. Läs inbjudan till höger för mer information.

Gå till kurssidan (lösenordsskyddad)

Riskbedömning av arbete med kemikalier

Detta är en generell kurs om riskbedömning av kemiskat arbete. Kursen består av 3 moduler och beskriver hur riskbedömning av kemiskt arbete kan göras. De föreskrifter som gäller, de verktyg som finns att tillgå presenteras. Vidare en
genomgång av hur riskbedömningsprocessen kan se ut.
Riskbedömning består av flera steg som beskrivs under kursen.
Läs inbjudan till höger för mer information.

Gå till kurssidan (Lösenordsskyddad)

Mätning av gaser, ångor och aerosoler

Detta är en generell kurs om aerosler och hu man mäter dessa. Vad är en aerosol, hur bildas de och hur mäter man exponering för aerosoler? Hur mäter man gaser? Även planering av mätningar och strategier för genomförande av mätningar, metoder och relevanta beräkningar för att tolka mätdata ingår.
Kursen består av 13 moduler med inspelade föreläsningar.
Läs inbjudan till höger för mer information.

Gå till kurssidan (lösenordsskyddad)