Digitala arbetsmiljökurser

Kemiska hälsorisker

Denna kurs består av 7 moduler med inspelade föreläsningar om hälrorisker med olika grupper av kemiska föreningar och aerosoler samt hälsoeffekter, exponeringvägar och sjukdomar.

Gå till kurssidan

Mätning av Aerosoler och gaser (kommer inom kort)

Vad är en aerosol, hur bildas de och hur mäter man exponering för aerosoler? Hur mäter man gaser? Även planering av mätningar och strategier för genomförande av mätningar metoder relevanta beräkningar för att tolka mätdata ingår. Kursen består av 14 moduler med inspelade föreläsningar.

Gå till kurssidan