Damina och Corona/Covid-19

Damina följer Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer. All Daminas verksamhet har och kommer att Coronasäkrats på många sätt. Här nedan beskrivs kortfattat de åtgärder som för närvarande vidtas för olika aktiviteter och verksamheter.

Naturverksamheten har många aktiviteter som vänder sig till besökare. Alla dessa aktiviteter bedrivs utomhus och nu med extra distansering i t ex båt eller vid fikastunder. Under vandringsaktiviteter uppmanas deltagare, som inte är närstående, att hålla adekvat avstånd under vandring och pauser. Alcogel e dy finns tillgänglig för besökare. Besökare, som har någon form av symptom, får inte delta och uppmanas att avboka eller omboka till senare tillfälle. Avbokning kan ske fram till morgonen samma dag som aktiviteten utan kostnad. Om Daminas personal har symptom ombokas eller avbokas aktiviteten, beroende på kundens önskemål utan kostnad.

I miljöverksamheten görs idag de flesta uppdrag på distans med elektroniska möten, e-post och telefon. Utbildningar utförs främst webbaserat eller via zoom på distans. Om utbildning behövs på plats senareläggs dessa moment till de kan genomföras utifrån FHM:s rekommendationer. I de fall arbetsmiljömätningar på plats behövs, senareläggs dessa i första hand eller alternativt utförs mätningar med social distansering i största möjliga mån. Om Daminas personal har symptom senareläggs alltid mätningarna. Om mätningar måste och kan genomföras kommer andningsskydd (FFP 3 )och engångshandskar att användas i de fall nära kontakt med arbetstagare behövs för hantering av provtagningsutrustningen. All utrustning, som bärs eller hanteras av flera personer, kommer att desinficeras före och efter varje person burit eller hanterat utrustningen, för att unvika överföring av smitta. Vid all sådan hantering används engångshandskar och andningsskydd (FFP 3).

Vid öppethållande av Återvinningsgården (ÅVG) är alla besökare utomhus. Där tillämpas glest köande och social distansering. Alcogel finns tillgängligt vid behov.

Dator/IT-verksamheten utförs i möjligaste mån via teleron, e-post, zoom eller dator och internet på distans t ex med fjärrstyrning av kunddator. Detta gäller även utbildningsinsatser. I den mån kundbesök behövs uppmanas kunden vara i ett annat rum eller på behörigt avstånd. Andningsskydd (FFP 3) och engångshandskar används vid sådana tillfällen.