Inlägg

Sista ÅVG

Nu på lördag är det säsongens sista öppethållande på Holmöns ÅVG. Passa på att slänga det sista inför vinteruppehållet.

Ny bok av Nelly Nygren

Nu har Nelly Nygren kommit med en ny bok. Det är en Fantasyberättelse med många kända och mindre kända väsen av olika slag. Det är Nellys andra bok. Boken kan beställas direkt från Damina. Men finns även att köpa på Holmöns Lanthandel. För beställning skicka e-post. Boken kostar 150 kr + frakt.

På plats – spännande

På plats för två intensiva dagar med undervisning om att provta aerosoler i arbetsplatsluft och att också göra skarpa mätningar. Så roligt och motiverande att komma igång med arbetsmiljöarbete igen.

Undervisning

Nästa vecka åker jag till Gällivare för att undervisa om aerosolprovtagning och strategier för detta. Kursen omfattar teori om aerosoler, hur de bildas och hur olika fraktioner av aerosoler kan provtas för att karakterisera och kvantifiera de olika faktionerna. Vidare även olika mätstrategier för att mäta luftburen kemisk exponering.

Gasmätningar

I slutet av veckan besöker Damina ett lokalt företag för att göra gasmätningar vid punktsvetsning. Det är bl a flyktiga kolväten, svavelväte, svaveldioxid och kvävedioxid som ska mätas. Mätningen utförs personburen och omfattar både aktiv och passiv provtagning.

Distansundervisning

Just nu har Damina en pågående distansundervisning vid Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Göteborg. Det är en kurs om hur man mäter exponering för kemiska ämnen i arbetsmiljö. Kursen tar bl a upp mätstrategi, aktiva och passiva mätmetoder samt tolkning av mätdata och rapportering av resultat. Förutom inspelade föreläsningar ingår också ett grupparbete, som också utförsFortsätt läsa

Gott om sälar

Nu är vi inne i en period med mycket sälar i vattnen kring norra delen av Holmöarna. Passa gärna på att boka en sälspaningstur.

Avläggare

Så har jag gjort avläggare för utökning av genpoolen med nya drottningar som parats här på ön. Det blev fyra avläggare med nyparade drottningar. Nu är det bara att hålla tummarna att avläggarna accepterar drottningarna när de kryper ner från Apideorna till samhället. Apidean står i den övre lådan till avläggaren. Det gamla samhället stårFortsätt läsa

ÅVG-lördag och invasiva arter

Med anledning av uppropet från Länsstyrelsen, Trafikverket och Kommunen om att hjälpa till att få bort invasiva arter så meddelar Vakin att det går bra att lämna sådant växtmaterial på återvinningsgården. Det ska förpackas och placeras i brännbart. Enbart växtdelar med rötter med så lite jord som möjligt. På lördag är det ÅVG-lördag och öppetFortsätt läsa