Inlägg

Samverkansarena

I slutet av veckan bär det av till Skellefteå för att delta i Ecogains Samverkansarena 2023 för socialt hållbart företagande. Detta strategiska projekt drivs av Ecogain, i samverkan med experter från KTH, WSP, Luleå Tekniska Universitet och Mittuniversitetet, med stöd från Vinnova. Syftet med arenan är att samskapa embryon till projekt, nätverk och budskap. KonferensenFortsätt läsa

Mätningar i Göteborg

Så är det dags för mer mätningar i början av veckan. Denna gång besökte jag Göteborg. Även denna gång var det arbetsstart i svinottan. Denna gång började vi mäta kl 4.30. Jag ägnade måndagskvällen åt att förbereda alla mätningar. Vid normal lunchtid var mätningarna över

Augusti blöt och sval

Det kom 104,1 mm nederbörd under 18 nederbördsdygn i augusti. Det är betydligt mer är augustimedelvärdet under de senaste 11 åren, som är 66.5 mm. Den mesta nederbörden drygt 43 mm kom under månadens sista dagar. Medeltemperaturen i augusti var 17,5 grader, vilket är något över 11-årsmedelvärdet på 16,8 grader. Max-temperaturen var 26,1 grader, vilketFortsätt läsa

Mätningar genomförda i början av denna vecka

Större mätning av emission från och exponering för asfaltrök. Mätning genomfördes både vid asfaltläggning och vid asfaltverk. Mätningen omfattade både stationär och personburen provtagning av 96 VOC-ämnen, PAH, SO2, H2S, NOx, aldehyder, inhalerbart och respirabelt damm, oljedimma och kvarts.