Rustning av båten

Prio 1 just nu är att få båten klar för sjösättning