Röjning vid väderstationen

Idag har jag röjt sly under några timmar runt SMHI:s väderstation på Lillhälla. Det var mest småtallar och några förgrenade rönnar med mycket döda delar. Vidare fanns också lite sly som behövde klippas bort. Det är främst det som växte nära stängslet på norra, östra och södra sidan som jag har tagit bort.

Före röjning norra sidan
Efter röjning norra sidan