Projektansökan

Som kassör och ekonomiansvarig i Föreningen Nordbi har jag nu lämnat in en ansökan om projektmedel från Nationella Programmet för Biodlingsektorn (NPB). Om projektet beviljas medel kommer en del att gå till fortsatt uppbyggnad och drift av genpoolen för Nordiska bin här på Holmön.