Nu har bina vintrats

Nu är det sista arbetet med bina inför vintern slutfört. Honungen är skattad, svaga avläggare sammanslagna för större bimassa inför vintern. Alla samhällena utom det sammanslagna samhället har dragit ner allt vinterfoder. För det sammanslagna återstår några lite att dra ner. Det bör gå bra då det kommer att vara milt de kommande dagarna.

Invintrade samhällen med foderlådorna kvar

En misslyckad avläggare och två sammanslagna avläggare resulterade i att jag har kunnat invintra 6 samhällen denna höst. I år har jag invintrat samhällena med foderlådorna kvar för att enkelt kunna ge stödutfodring i vår om det skulle behövas.

Nu återstår lite arbete med honungen innan årets biodlingssäsong kan avslutas.