Idag blev det upptagning av tempmätare

Damina har i över 20 år satt ut och tagit upp temperaturmätare i Halörsbrejda. Idag sker det på uppdrag av SLU Aqua, tidigare var der Öregrunds Havslaboratorium, som från början sorterade under Fiskeriverket, innan SLU tog över.

Mätaren sätts ut på våren, när isen rivit, och tas upp sent på hösten innan isläggning eller som denna gång på nyfrusen blankis. Fyra gånger per dygn mäts vattentemperaturen och data lagras på ett minneschip. Dessa mätningar har pågått sedan 1970-talet och görs på flera platser längs våra kuster.

Placeringen märks upp med en förankrad boj och tempmätaren hänger med en vikt rakt under bojen. Mätaren sätts ut där det är ca 3 m djupt och sitter 1,5 m under vattenytan.

På väg ut på Halörsbrejda. Nyisen är ca 7-8 cm.
Bojen där tempmätaren är syns som en mörk prick på isen
Upphackat hål i isen runt bojen för att lyfta upp tempmätaren
Tempmätaren upplyft. Det är en liten rund burk, som ligger till höger om bojen.