Rek för svävarled

Hopsjuvad is vid strömfåran utanför Lillhälla. Norrfjärden i vänstra kanten av bilden

Idag blev det lite rekognosering för var svävaren ska kunna köra. Isen i strömfåran har börjat frysa ihop men det är relativt hopsjuvat och ojämnt.

Det kommer att behövas en hel del arbete att skapa en svävarled med körbar is. Det kan vara så att isen är jämnare norr om färjans farled. Det gäller att spendera lite tid ute på isen för att hitta en lämplig rak sträckning, som medför så lite ytberedningsarbete som möjligt.

Hopsjuvad is vid strömfåran utanför Lillhälla. Norrfjärden i högra kanten av bilden
Isborr mm ger perspektiv på hur ojämn isytan är.