Spår för svävarled och en varutransport

Spår för svävarled

Slät och fin is för svävaren

Under gårdagen rekade vi isen för svävarleden lite norr om den sträckning leden haft tidigare år. Vi hittade ett bra spår med slät och fin is utom i ett kortare stråk ca 1,4 km långt med hopsjuvad is, men med släta stråk emellan. Här kommer det att gå bra att ytbereda isen för svävarleden. Nu kan personalen påbörja att rusta svävarleden. Idag snöar det, så arbetet kommer sannolikt att påbörjas nästa vecka.

Varutransport

Under återfärden till Holmön tog vi med matvaror till djur och människor då TrV inte tillåter att matvaror transporteras med helikoptern. Som tur var, var det inte så kallt (- 3 grader), så frukt och grönt fick åka under isolerande täcke och mejeri och chark kunde åka öppet utan att frysa.

Hö till djuren och frukt och grönt till affären under isolerande täcke.
Mejeri och chart till affären mår bättre av att färdas kallt utan täcke.