Aprilvädret

Trenden med uppehåll höll inte i sig under april månad. Trots mycket sol så fick vi lite mer nederbörd än normalt. Under april kom det 38,5 mm. Det kan jämföras med medelvärdet för april de senaste 8 åren som är 24,2 mm. Det mesta 29,2 mm kom som blötsnö under bakslaget 10 -14 april.

Det har varit något varmare i april än normalt. Dygnsmedeltemperaturen var 3,2 °C, med dygnsmax 21 april på 12,3 °C och dygnsmin natten till den 15 april på -5,2 °C. Det kan jämföras med medelvärden för de senaste åtta åren med dygnsmedel på 2,4 °C och med dygnsmax på 12,1 °C och dygnsmin på -8,5 °C.

Solen och värmen har tärt hårt på snötäcket som vid mätpunkten för mätningar till SMHI var 50 cm vid början av månaden och i slutet av månaden hade det halverats till 24 cm. På grund av den stora snömängden tidigare i vinter så är det dock avsevärt mer snö än medelvärdet för de senaste åtta åren som är 25 cm som största snödjup och 1 cm som minsta snödjup. Här kan man dock konstatera att det varit snöfritt i slutet av april i 7 av 8 år och 8 cm det åttonde året därav 1 cm som medelsvärde.

Se väderstatistiken