Förberedelser för ÅVG

ÅVG öppnar i morgon lördag kl 10 – 13.

Därför har det varit några dagar med förberedlser för att öppna på ÅVG. Slyröjning, städning och utplacering av kärl. På grund av så mycket bokningar på färjan har vi ännu inte hunnit få ut alla tömda kärl, som åkte iland i höstas när ÅVG vinterställdes.