Julivädret

Nedelbörden i juli var 58,8 mm. Det mesta av nederbörden kom utspridd under tre tillfällen under månaden. Som mest fick vi 25 mm under natten till den 18 juli. Nederbörden ligger något över medel för de senaste åtta åren, som är 44,3 mm. Antalet nederbördsdygn var 11 st, vilket är precis som medelvärdet. Juli har således varit något blötare månad än normalt.

Det var varmt större delen av månaden. Jämfört med de senaste åtta åren har juli varit varmare än normalt med en medeltemperatur på 21,8 grader jämfört med åttaårsvärdet på 18,5 grader. Max tempen i juli var 34,5 grader den 5 juli, medan medelvärdet för de senaste åtta åren är 29,7 grader. Lägsta temperatur var 5,1 grader natten till 1 juli att jämföra med åttaårsmedelvärde på 4,3 grader. Både max och min temperaturen var således högre under juli än medelvärdet för juli under senaste åtta åren.

Värmen har också medfört att det blivit väldigt tort ute i markerna, trots att vi haft något mer nederbörd än normalt. Eftersom nedebörden kommit i tre kraftigare omgångar har marken inte hunnit med att suga upp nederbörden, som bara runnit undan. Det har också bidragit till torkan.

Läs mer om vädret på Holmön