Hösten inleds med utredningsarbete

Damina kommer att inleda höstens arbetsmiljöarbete med ett kemiskt utredningsuppdrag. Det gäller att ta fram underlag om hälsorisker och kända fall av exponering för några ovanliga kemiska ämnen, bl a vissa glykoletrar och kolsvavla.