Slyröjning istället för fiske

Det blåser för mycket för fiske idag. Därför blev det lite slyröjning istället

Nu är det röjt lite kring isboden vid Salteriet. Hel det täta beståndet med smågranar inpå isboden är nu bortröjt och en del öller togs också bort. Vi lämnade kvar lite björkar.