Idag tömning av nb-mätare och avfallswebinar

Leverans av frostskyddsvätska för väderstationens nederbördsmätare försenad och kom till mig i fredags. Det har medfört att befintlig vätska i mätarens behållare hade frusit, vilket skapat extra arbete. Behållaren fick lossas från mätaren och tas med hem för att tinas.

Med varmvatten och varmluftpistol kunde is närmast behållarens vägg tinas så att isklumpen i behållaren tippas över i en hink för upptining. Den tomma behållaren kunde sen monteras tillbaka i mätaren och frostskyddsvätska fyllas på. Ett arbete som tog sina modiga timmar att utföra.

På eftermiddagen höll Miljö och Hälsa på Kommunen ett webinar om regler för avfallstransporter. Viktiga punkter var att transporter måste anmälas och giltiga transport dokument finnas med vid transporten.