Decembervädret

Nedebörden under december var 21,8 mm, vilket är betydligt lägre än 8-års medelvärdet för december som är 66,4 mm. Däremot är antalet nedebördsdygn är större än 8-års medelvärdet. Vi fick nedebörd under 22 dygn mot medelvärdet på 20 dygn. Den mesta nederbörden kom som lätt snöfall under många dagar som knappt gav mätbara mängder i smält form. Under månaden ökade snödjupet från 21 till 31 cm. I början av månaden kom mer snö och snödjupet ökade till 30 cm, men sjönk till 23 under mitten av månaden på grund av blidväder. Under julhelgen kom så mer snö och snödjupet ökade igen till 31 cm.

December i år blev kallare med en medeltemperatur på -5,8 grader jämfört med 8-års medelvärdet på -1,6 grader. Som lägst hade vi -20,5 grader natten till den 6 december. Det är den lägsta temperatur i december under senaste åtta åren. Högsta temperatur under december var 3,8 grader den 19 december. Medelvärdet för högsta decembertemperatur är 4,9 grader för de senaste åtta åren. Det innebär att såväl medeltemperatur som högsta och lägsta temperatur i november ligger under 8-års medelvärdena.

Liksom november har även december således varit kallare och torrare än normalt under senaste 8-årsperioden.