Torr maj

Maj 2022 var betydligt torrare än normalt med bara hälften av normal nederbörd med 21,4 mm mot 43,9 mm som är 10-års medelvärdet. Antalet nedebördsdygn var 14 st, vilket däremot är något fler än mot 10-års medelvärdet på 12 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden kom under slutet måndaden.

Snödjupet var 20 cm i början av månaden, men snabbt blev snötäcket mindre än hälften av markytan och registrerads som 0 mm. Det innebär att vi hade mer snödjup i maj är medelvärdet för 10-årsperioden, som var som minst 0 cm och som mest 7 cm.

Medeltemperaturen i maj var 9 grader och låg nära 10-årsmedelvärdet på 8,6 grader. Även temperaturvariationen var normalt med både maxtemeratur och mintemperatur nära medelvärdena under de senaste tio åren, som är 21,3 repsektive -3,4 grader. Det innebär att maj varit normal temperaturmässigt.

Sammanfattningsvis så har maj 2022 varit torrare än normalt, men temperaturmässigt mer normal.