Intensivt slut på november

November månad avslutas oväntat mycket intensivt. Det har hela hösten fyllt på med åtaganden. Det innbär att vara nästan hela tiden på resande fot. Tur att man har lite rutin på att resa.

  • Denna vecka genomför Damina en arbestmiljöutbildning i Gällivare om provtagning av luftburet damm med direktvisande instrument för att mäta exponering under arbetet.
  • Till helgen deltar Damina i ett möte med Nordbiföreningen bl a för att planera för Nordbikonferensen som arrangeras i mars 2023.
  • Tisdag veckan därefter deltar Damina i ett möte med MYNAK (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) om bl a urbildning av arbetsmiljöingenjörer.
  • Onsdag och torsdag deltar Damina i en studieresa till Vaasa inom projektet ”Maritima mattraditioner i Kvarken” med studie besök till flera finska aktörer som jobbar med att utveckla maritim mat.
  • På lördag 26/11 besöker Damina Nämndö i Stockholms skärgård för att vara med i en nätverksträff om företagande i skärgården som leds av Södertörns Högskola.
  • Så, till sist, far Damina till Sundsvall den 27/11 för att inleda delkursen ”Kemiska faktorer” i Yrkeshögskolan Mitts Arbetsmiljöingenjörsutbildning, som Damina ansvarar för. Inledningen sker på plats i Sundsvall under tre dagar (28-30/11). Resten av kursen sker på distans och digitalt. Kursen avslutas i slutet av januari med en hemtenta.