Ändrad dag för nästa ÅVG

Nästa öppethållande på ÅVG ändras från torsdag 1 juni kl 17-19 till lördag 3 juni kl 10-12.