Offerter på stora mätuppdrag

Damina har just fått erbjudande om att lämna offert på två större mätuppdrag av kemisk exponering i olika arbetsmiljöer inför tidig höst.