Planering för större mätuppdrag

Laddning och kalibreriing av pumpar
Förbereda parade lågflödesadaptrar för provtagning med lågt föde för gaser
Genomgång av slangar för anslutning mellan pumpar och provtagare.