Mätningar genomförda i början av denna vecka

Större mätning av emission från och exponering för asfaltrök. Mätning genomfördes både vid asfaltläggning och vid asfaltverk. Mätningen omfattade både stationär och personburen provtagning av 96 VOC-ämnen, PAH, SO2, H2S, NOx, aldehyder, inhalerbart och respirabelt damm, oljedimma och kvarts.

Lastbil tippar asfalt i asfaltläggningsmaskinen
Stationär mätning av exponering vid förarplatsen
Stationär mätning av exponering ovanför utläggningsbanan
Stationär mätning av emission vid asfaltverk. Bakom provtagningsstativet syns en korg (den s k hunden), som fylls med asfalt och åker en bana (hundbanan) uppåt för att tippa på lastbil.