Decembervädret

Vi fick en något nederbördsrik december med 74,7 mm under 21 nederbördsdygn. Det är lite mer nederbörd än medelvärdet under de senaste 11 åren i december, som är 69,7 mm under 20 nederbördsdygn.

I slutet av månaden uppmättes månadens största snödjup till 45 cm. Det är det nästa största snödjupet sedan 2016 då 47 cm uppmättes som mest. Den mesta nederbörden kom i början och slutet av månaden. Ca 90 % av nederbörden kom som snö. Ca 7 mm regn kom i mitten av månaden med en kort töperiod.

Medeltemperaturen i december var -6,8 grader. Det är kallare än 11-årsmedelvärdet som är -2,5 grader. Max-temperatur i december var 2,1 grader och uppmättes den 20 december. Det är kallare än månadsmedelvärdet för max-temperatur för de senaste 11 åren som är 4,3 grader. Min-temperaturen, som uppmättes natten till den 8 december, var -19,6 grader. Min-temperaturen var därmed under medelvärdet för de senaste elva åren, som är -15 grader. Det innebär att temperaturen under november varit kallare än normalt.

Sammanfattningsvis innebär detta att december varit kallare, nederbördsrikare och med större snödjup än normalt.