Ny sträckning av skoterspåret

Idag stakade jag en ny sträckning av skoterspåret över Kvarken. Börjar vid Elstationen och följer sydsidan av Lillhälla upp mot färjans farled på den fasta isen som legat. Viker sen åt SV ner mot Truthällgrunden och ansluter till det gamla spåret där in till Norrfjärden.