Mars ganska normal

Det kom 37,8 mm nederbörd under 15 nederbördsdygn i mars. Det är något mer nederbörd än medelvärdet under de senaste 12 åren, som är 35 mm under 11 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden, ca 23 mm, kom som regn eller snöblandat regn under sista dagarna i månaden.

Snödjupet var 75 cm i början av månaden. Det var det största snödjupet under månaden. Det är det tredje största uppmätta snödjup i mars under de senaate 12 åren. I slutet av månaden hade snön sjunkit ihop, bl a på grund av regnet, och snödjupet var då 64 cm. Det innebär att snödjupet var betydligt större än medelvärdet för största snödjup under den senaste 12-års perioden, som är 57 cm. Medelvärdet för lägsta snödjup är 36,7 vilket är betydligt mindre än minsta snödjup i år som var 63 cm.

Även temperaturen var ganska nära det normala för mars månad. Lägsta temperatur var -16,5 grader natten till den 26 mars. Min-temperaturen var också nära medelvärdet för de senaste 12 åren, som är -16,8 grader. Medeltemperaturen i mars blev -1,7 grader. Det är något varmare än 12-årsmedelvärdet som är -3,0 grader. Max-temperatur i februari blev 7,2 grader och uppmättes den 28 mars. Det är något kallare än månadsmedelvärdet för max-temperatur för de senaste 12 åren som är 8,0 grader.

Sammanfattningsvis blev mars 2024 ganska normal, men med ett snödjup över det normala.