Juni ganska normal men lite varmare

I juni kom 43,5 mm regn under 12 nederbördsdygn. Det är ganska nära medelvärdet under de senaste 13 åren, som är 47,5 mm under 11 nederbördsdygn.

Temperaturen var något över det normala för juni månad. Lägsta temperatur var 3,7 grader natten till den 9 juni. Min-temperaturen var också över medelvärdet för de senaste 13 åren, som är 2,3 grader. Medeltemperaturen i juni var 18,5 grader. Det är något varmare än 13-årsmedelvärdet som är 15,6 grader. Max-temperatur i juni blev 31 grader och uppmättes den 28 juni. Det är något varmare än månadsmedelvärdet för max-temperatur för de senaste 13 åren som är 28,2 grader.

Sammanfattningsvis blev juni 2024 ganska normal, men totalt sett något varmare än normalt.