Skoterleden öppnad idag

Idag öppnade jag skoterleden mellan Holmön och fastlandet. Då isen bröt upp söder om Lillhälla så går nu leden från hamnen i Byviken och går ut genom pirhålet och längs norra sidan av Lillhälla och upp till farleden och sedan ner mot Truthällgrunden och in till Norrfjärden söder om farleden och hamnen. Svävaren kör norrFortsätt läsa

Uppsprucken is

Upptäcker att isen spruckit upp utanför Lillhälla. Det är lösa isflak som rör sig och ca 200 m sträcka av spåret är ofarbar. Bilden är tagen från Lillhälla och visar den öppna råken med uppsprucken is norr om råken. Rekar nytt spår från Byviken norr om Lillhälla. Nya sträckningen följer nära Lillhälla in till hamnenFortsätt läsa

Vädret i Januari

I januari fick vi 40,2 mm nederbörd under 11 nederbördsdygn. Det är betydligt mindre nederbörd än medelvärdet under de senaste 11 åren för januari, som är 59,7 mm under 18 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden kom som snö, men under tredje veckan i månaden kom ca 13 mm som regn eller snöblandat regn. Januari inleddes medFortsätt läsa

Ny sträckning av skoterspåret

Idag stakade jag en ny sträckning av skoterspåret över Kvarken. Börjar vid Elstationen och följer sydsidan av Lillhälla upp mot färjans farled på den fasta isen som legat. Viker sen åt SV ner mot Truthällgrunden och ansluter till det gamla spåret där in till Norrfjärden.

Nytt skoterspår i norr

Rekar nytt spår från Gästhamnssidan och norr om farleden ända till Norrfjärden. Grov hopfrusen is i Byviken, men översnöad så det går bra att köra. Halva sträckan från Lillhälla och ut mot mitten är det snöskavler på 5-10 cm med fläckar med bar is. Från mitten och in mot Röda bojen är det snöskavler medFortsätt läsa

Klart med finansiering av skoterled

Vid möte i dag blev det klart att Kommunen, Länsstyrelsen och ev Regionen går in och finansierar upprättande av en skoterled till Holmön. Arbetet kan nu påbörjas med ismätning och stakning av leden. Det är dock oklart hur länge leden kommer att kunna hållas öppen då det slutliga bidraget inte är fastställt än. Även omFortsätt läsa