Skattning av bisamhällena

Årets skattning blev en riktig besvikelse. Nio lådor på sex samhällen, där ett samhälle inte ens var lönt att skatta. Det var massor med tomma ramar i skattlådorna, så de har inte haft för trångt heller. Inte mer än 1½ låda i snitt per samhälle. Den kalla försommaren är troligtvis en viktig föörklaring till denFortsätt läsa

Denna vecka och nästa webkurs

Denna vecka och nästa ger Damina en webkurs om kemiska hälsorisker för medlemmar i SAMS. Kursen finns även tillgänglig för de som inte är medlemmar i SAMS. Kursen har då en avgift. När du anmäler dig kommer vi överens om under hur lång tid du vill ha tillgång till kursen. Läs mer.

SRF-möte i helgen

Som arbetsgruppsledare för SRF:S arbetsgrupp Hållbar skärgård har jag deltagit i ett möte med alla arbetsgruppsledare. Det är första fysiska mötet sedan pandemin och det var flera nya ansikten att bekanta sig med. Programmet var givande med flera intressanta presentationer och bra tid för gruppdiskussioner om hur vi ska arbeta i arbetgrupperna. Läs mer

Bojen drar söderut

I den nordliga vind som vi haft under de senaste dagarna, så har forskningsbojen drivit söderut. Den har passerat Valsörarna och fortsätter söderut. Som kursen ser ut nu kommer den att driva ner mellan Storkallan och Replotlandet. Kommande kuling med V eller NV riktning kan komma att driva på så att bojen åter strandar påFortsätt läsa

Vädret i augusti

Augusti var nedelbördsrik med hela 94,3 mm. Det mesta av nederbörden kom vid två tillfällen under månaden. Som mest fick vi 31,5 mm under em den 17:e och natten till den 18 juli. Nederbörden ligger långt över medel för de senaste åtta åren, som är 63 mm. Antalet nederbördsdygn var 15 st, vilket är merFortsätt läsa

Idag skogstur

Idag blev det en tur ut i skogen med ett sällskap. Svamp och naturupplevelese var det som stod på agendan.

Utredningsarbete

Busväder ute! Då passar det bra att ägna sig åt lite kemiskt utredningsarbete. Igår och idag har det blivit en rejäl genomgång av riskbedömningar i databasen Chemsoft. Riskbedömningar för drygt ett hundratal kemiska produkter har jag hunnit med.

Spaning efter strandad boj

Det pågår ett golbalt forskningsprojekt där man försöker följa hur flytande marint skräp följer havsströmmarna i havet. Det sker genom att sätta ut bojar med sändare och solceller för strömförsörjning. Dessa får flyta fritt i havet och man följer signalerna från dessa sändare. Mycket av det större skräpet driver i land på olika ställen. ManFortsätt läsa

Hösten inleds med utredningsarbete

Damina kommer att inleda höstens arbetsmiljöarbete med ett kemiskt utredningsuppdrag. Det gäller att ta fram underlag om hälsorisker och kända fall av exponering för några ovanliga kemiska ämnen, bl a vissa glykoletrar och kolsvavla.