Bunkring av bränsle

Igår var det dags för bunkring av bränsle på förmiddagen och öppethållande på ÅVG under eftermiddagen, samtidigt som Anki från SMHI var på besök för årligt underhåll av väderstationen.

ÅVG på lördag

På lördag är nästa öppethållande på ÅVG. Det blir en extra timme öppet från kl 10 till kl 14.

Fältarbete med Länsstyrelsen

Idag var det fältarbete med Länsstyrelsen och representanter för samfällighetsföreningen och stugägare inne i reservatet inför den framtagandet av den nya skötselplanen. Vi tittade på några olika besöksmål och vad som kan göras för att bevara kulturmiljön vid dessa platser. Samt diskuterade om och hur den fallfärdiga Rössgrundkajen kan avvecklas och fler båtlänningar kan anläggas.

April ganska normal men med vissa extremer

I april fick vi 35,2 mm nederbörd under 17 nederbördsdygn. Det är ganska normal mängd nederbörd jämfört med medelvärdet under de senaste 13 åren, som är 37,2 mm men bara under 10 nederbördsdygn. Det innebär att vi hade nederbörd många fler dygn än normalt. Den mesta nederbörden kom som regn eller snöblandat regn, även omFortsätt läsa