Idag redovisning och bedömning av projektarbeten

Dagen har varit fokuserad på att lyssna på redovisningar av och bedöma rapporter om projektarbeten till kursen Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet vid Umeå Universitet. Det var projektarbeten med rapporter om olika miljögifter eller miljöpåverkande produkter som t ex perfluorerad skidvalla, PCB, PAH, glyfosat, neonikotinoider, Bisfenol-A, bromerade flamskyddsmemdel. Projekten har utförts som grupparbeten. Det blevFortsätt läsa

Decembervädret

Nedebörden under december var 21,8 mm, vilket är betydligt lägre än 8-års medelvärdet för december som är 66,4 mm. Däremot är antalet nedebördsdygn är större än 8-års medelvärdet. Vi fick nedebörd under 22 dygn mot medelvärdet på 20 dygn. Den mesta nederbörden kom som lätt snöfall under många dagar som knappt gav mätbara mängder iFortsätt läsa

Rektur för isar

Idag blev det en första rektur för att undersöka isbildningen i Kvarken. Det ger information både för israpporten på Holmöportalen och för den kommande skoterleden.

Tappning på burk idag

Idag ägnades en stor del av dagen åt att tappa honungen på burk. Det blev både 500 g burkar och 359 g burkar. I morgon förtsätter tappningsjobbet. Sen väntar etikettering och första leverans till Holmöns Lanthandel.

Idag – en dag på fastlandet

Idag var det dags att ta skotern till service och göra en del ärenden på fastlandet, bl a inköp av glasburkar till honungen. Hann även med att bunkra lite diesel.

Idag tömning av nb-mätare och avfallswebinar

Leverans av frostskyddsvätska för väderstationens nederbördsmätare försenad och kom till mig i fredags. Det har medfört att befintlig vätska i mätarens behållare hade frusit, vilket skapat extra arbete. Behållaren fick lossas från mätaren och tas med hem för att tinas. Med varmvatten och varmluftpistol kunde is närmast behållarens vägg tinas så att isklumpen i behållarenFortsätt läsa

Vädret i november

Nu är höstens nederbörstrend bruten. Nedebörden under november var 58,9 mm, vilket är lägre än 8-års medelvärdet för november som är 73 mm. Även antalet nedebördsdygn är lägre än 8-års medelvärdet. Vi fick nedebörd under 13 dygn mot medelvärdet på 16 dygn. Under åttaårsperioden så hade vi fem år med som mest tvåsiffrigt snödjup. SomFortsätt läsa

lastad

Besök av kommunala tjänstemän

Idag var jag med på ett besök här på Holmön med kommunala tjänstemän som vill sätta sig in i vilka svårigheter vi har med kommunikationerna till och från Holmön. Allt från kajen och svårigheten för Capella att angöra då det blåser från norr till svävarangöring, helikopterlandningplats och samhällsviktiga transporter som bränsle, mat och post. DeFortsätt läsa