Uppstart av examensarbeten

Nästa vecka inleds en hektisk period med examensarbeten för de studenter som pluggar till Arbetsmiljöingenjör vid Yrkeshögskolan MItt i Sundsvall. Som kursledare och examinator har det denna vecka varit mycket e-möten med studenter och deras handledare för att stämma av att allt är klart och OK inför att de ska börja med exjobben. Redovisningen blirFortsätt läsa

Arbete med remissvar

Denna vecka har det varit mycket skrivbords- och datorarbete. Jag har fokuserat på att skriva ett utkast till remissvar på Remissen Rapport: Holmöleden, Ett regeringsuppdrag avseende ledens funktion och utveckling. Utkastet kommer efter bearbetning att bli HUF:s svar på remissen. Utöver detta deltar Damina i kommunens projekt DigiPlats för utveckling av en digital bokningsplatsform. HannFortsätt läsa

Skogsvårdsbränning

I helgen har jag gjort ett experiment med skogsvådsbränning. Genom att elda längst ner mot stammen på tallar kan man få en bättre kvalitet på virket. Vad som händer är att trädet störs och skadas lite grand. Det minskar tillväxttakten och ger tätare årsringar. Det ökar även inlagringen av tjära i veden. Det ger senFortsätt läsa

Mars ganska normal

Det kom 37,8 mm nederbörd under 15 nederbördsdygn i mars. Det är något mer nederbörd än medelvärdet under de senaste 12 åren, som är 35 mm under 11 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden, ca 23 mm, kom som regn eller snöblandat regn under sista dagarna i månaden. Snödjupet var 75 cm i början av månaden. DetFortsätt läsa

Skoterleden stängd för säsongen

Den allmänna skoterleden mellan Holmön och Fastlandet är nu stängd för säsongen. I tisdags upptäcktes att hade vinden pressat ihop isen vid sprickan utanför Lillhälla så att isen spräckts och flera stora hål uppstått. Skoterleden stängdes då tillfälligt. Under onsdagen undersöktes isen i området för att om möjligt ändra ledens dragning så att sprickan skulleFortsätt läsa

Skoterleden tillfälligt stängd

Idag stängdes skoterleden tillfälligt. Det beror på att en spricka med hål i kanten har bildats vid leden. När/om förhållandena stabiliseras kommer leden att kunna öppnas igen. Första besked om ledens status kommer i morgon eftermiddag.

CE4EUI-workshop

Har deltagit i en workshop inom EU-projektet Clean Energy for EU Islands. Workshoppen har hållits på Gotland. Holmön, med HUF som aktiv part, är en av drygt 30 öar som ingår i projektet. Även SRF ärmed som aktiv part i projektet.

Fina dagar på isen i helgen

Siktade vinterns första sälar uppe på isen. De låg långt söder om leden och mitt ute i Kvarken. Jag behövde kikare för att kunna avgöra att det rörde sig om sälar. Undersökte också både sprickor och isbrunnar som gått upp utanför och söder om Lillhälla.