Nästan klart!

Så här i Corona tider då verksamheten ligger på sparlåga har det känts relevant att arbeta med skapa och uppdatera Daminas ny webplats.

Nu är den nya webplatsen nästan klar. Det återstår lite småfix innan allt är klart.