Planering inför våren

Det blev ingen riktig vinter denna gång och nu när det snart är snöfritt kan planeringen för våren ta fart. Det är många saker som behöver se till.

Båtar

Första båten kommer att komma i sjön tidigare än något år tidigare. Men inte riktigt än då det fortfarande finns is i slagvattenutrymmen och durkfack, där snön drevat in och smält under bilaperioden i mars. Sen har det frusit till is med nattkyla och nu är det bara att vänta in att solgasset ska smälta isen. Nya åror behöver också anskaffas och ny ankarlina och förtöjningslina är införskaffade.

Den lilla båten behöver också tillsyn bl a kölen där det finns ett mindrehål som måste tätas. Det är dock för kallt än för att spackel, plast och gelcote ska härda.

Bin

Nu är nytt vax inköpt för att återställa de ramar som vaxmalen kalasade på förra sommaren. Det är totalt 160 ramar som måste rengöras, gås igenom och eventuellt trådas om och förses med nytt vax.

Väderstationen

Här ska vårrustning genomföras. Det omfattar bl a att nederbördsmätaren ska tömmas, linser och fönster till siktmätare och molnhöjdsmätare ska putsas. Det ska också röjas sly och annat kring väderstationen.

ÅVG

Återvinningsgården ska ställas i ordning inför sommarsäsongen. Containrar med vinterns hushållssopor ska inland för att tömmas och åter för att användas till brännbart på ÅVG. Småkärl för glas, tidningar, deponi mm ska placeras ut och det som inte gick att skicka inland i höstas ska skickas innan det är dag att öppna i maj.