Nästa öppet på ÅVG

På lördag den 30 maj är det öppet nästa gång på ÅVG mellan kl 10 och kl 13.