En alldeles vanlig torsdag

Väl lastat last i båten

Idag blev det en bunkringsresa till fastlandet, med inköp av bränsle och målarfärg mm. Till båten ca 100 L bensin och till bilar och traktorer drygt 100 L diesel. Sen också närmare 60 L målarfärg, penslar mm.

I eftermiddag blir det några timmar med öppethållande på ÅVG innan dagen avslutas med en bokad båttransport. Det är några deltidboende som vill få hämtning i Norrfjärden vid 21-tiden i kväll.