Eldningsförbud

Idag har jag skyltat om eldningsförbud. Eldningsförbudet gäller fr o m 2020-06-11.