På plats – spännande

Mätning vid gasskärning

På plats för två intensiva dagar med undervisning om att provta aerosoler i arbetsplatsluft och att också göra skarpa mätningar vid gasskärning. Så roligt och motiverande att komma igång med arbetsmiljöarbete igen.

Mätningen omfattade respirabel aerosol utanför och innanför svetsskärmen, där friskluft blåser in, samt sexvärt krom och metaller, som mangan, järn, nickel, krom m fl.