Mycket blöt och mild höst på Holmön

Sensommaren var mycket torr med bara 29 mm regn i augusti. Det var också stor brandfara ända in i september.

I september kom dock flera dygn med en hel del regn och summerar man månaden så uppgick nederbörden till hela 95 mm, vilket är dubbelt upp mot normalt. Totalt blev det 19 nederbördsdygn under september.

Månadssammanställning av Holmöväder 2020

Det var inga frostnätter i september och medeltemperaturen under månaden blev 9,3 grader, med 18 grader som högsta temperatur som uppmättes på dagen den 5 september. Som lägst uppmättes 1 grad under natten till den 26 september.

Så kom oktober med 22 nederbördsdygn med totalt 139 mm nederbörd. Det är mer än tre gånger så mycket som normalt, men inget rekord under de senaste 20 åren, d v s sedan 2000. I september 2012 kom 105 mm i september och 145 mm i oktober och i augusti 2007 kom 141 mm regn.

Även oktober har varit mild med endast 7 frostnätter under senare delen av månaden. Den 23 oktober kom lite snö, som gav lite vitt på marken (ca 1 cm). Snön låg kvar några dygn innan det regnade bort. Som varmast var det den 1 okrtober med drygt 14 grader. Den kallaste frostnatten med -7 grader kom natten till den 25 oktober.

Även november har börjat med mycket nederbörd med nästan 35 mm regn under de första fem dygnen. Det har ännu inte varit några frostnätter under november och 10 grader som varmast. Prognosen för de kommande 10 dygnen utlovar mild väder med 7-10 grader på dagarna och ingen frost. Och, hör och häpna, ingen nederbörd.