Arbete på väderstationen

Idag har jag varit ute vid värderstationen och tömt och förbrett nederbödsmätaren (Nb-mätaren) för vinter. Nb-mätaren är egentligen en plasthink som står på en elektronisk våg utan rörliga delar.

Vågen består av en ring som hänger i två kedjor och en vajer med en viktsensor. I sensorn finns en svängade halvledarkristall. Frekvensen på svängningen ändras med ökande massa (vikt), vilket tydligt kan höras då mätaren töms och vikten minskar snabbt och tonen sjunker. Ju högre massa desto högre frekvens på tonen som ligger i det hörbara området. Frekvensen är kalibrerad till massa, så en viss frekvens motsvarar en viss massa. På det sättet kan viktökningen beräknas utifrån frekvensändringen. Nederbörd anges alltid i mm i smält form. Med ytan av hinkens öppning, vikten av nederbörden och vattens densitet kan nederbörd i mm beräknas.

Hinken töms med hävert och sen fylls halva hinken med en blandning av sprit och glykol, som smälter nederbörd som faller som snö. Snön smälter även om det är minusgrader i sprit/glykolblandningen. För att förhindra avdunstning av vätskan häller man som sista steg på olja som kommer att flyta som ett lock ovanpå sprit/glykol/vatten-blandningen och förhindra avdunstning.

Nb-mätaren måste tömmas ca 3-4 ggr/år. Vid tömning vår, sommar, tidig höst används hävert och då töms hinken från botten på en del av vatten/sprit/glykol-blandningen till ca halva hinkens volym. På det sättet kan oljelocket bibehållas. Vid sena hösttömningen töms allt ur hinken och ny sprit/glykol-blandning och olja hälls på.